Yesterday wo Utatte
บทเพลงแห่งวันวาน

Yesterday wo Utatte – Rikuo เป็นบัณฑิตวิทยาลัยไม่แน่ใจเกี่ยวกับอนาคตของเขา ปัจจุบันเขาทำงานที่ร้านสะดวกซื้อ งานอดิเรกของเขาคือถ่ายภาพ เขามีความรู้สึกต่อ Shinako เขาเป็นตัวเอกของอนิเมะนี้

Wikipedia

Official Page

There are no reviews yet.