Shuumatsu no Izetta
อิเซตต้า แม่มดคนสุดท้าย

Shuumatsu no Izetta – ตั้งอยู่ในโลกทางเลือกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเรื่องราวดังต่อไปนี้ Izetta สมาชิกคนสุดท้ายที่รอดชีวิตจากกลุ่มแม่มดที่มีความสามารถในการจัดการวัตถุใด ๆ ที่พวกเขาสัมผัสได้อย่างน่าอัศจรรย์ Izetta ให้คำมั่นที่จะช่วยปกป้องเจ้าหญิงฟิเน่และประเทศอัลไพน์เล็ก ๆ ของ Eylstadt จากการบุกโจมตีโดยกองกำลังของจักรวรรดิเยอรมัน

Wikipedia

There are no reviews yet.