Shironeko Project
ZERO CHRONICLE

Shironeko Project – เมื่อนานมาแล้วมีตำนานโบราณที่หมุนรอบร่างสองร่างคือหญิงสาวผิวขาวแห่งท้องฟ้า โดยแมวขาวและเจ้าชายแห่งความมืดดำ; โดยแมวดำ ในเวลาเดียวกันมีสงครามระหว่างปีศาจกับผู้พิทักษ์แห่งแสงเกิดขึ้นพร้อมกับปีศาจที่นำโดยราชาแห่งความมืดโจมตีดินแดนบนท้องฟ้า แต่ …

Wikipedia

There are no reviews yet.