Shachou Battle no Jikan desu

Shachou Battle no Jikan desu – เกมจำลองสถานการณ์สมมติที่ผู้เล่นกลายเป็นประธานาธิบดีและว่าจ้างนักผจญภัย (พนักงาน) เพื่อดักจับดันเจี้ยนที่สัตว์ประหลาดทำรังอยู่ในโลกที่แตกต่าง

Wikipedia

Official Page

There are no reviews yet.