Runway de Waratte
ถักทอฝันสู่รันเวย์

Chiyuki Fujito ลูกสาวของประธานสำนักงานจำลอง “Milneige” มีเป้าหมายที่จะปรากฏตัวในปารีสคอลเล็กชั่นเป็นแบบจำลองของ Mirneige แต่เขาไม่ได้รับพรด้วยความสูงและไม่สามารถผ่านการคัดเลือกของสำนักงาน . แต่จุดเปลี่ยนมา…

There are no reviews yet.