ReLIFE รีไลฟ์

เรื่องราวเกี่ยวกับไคซากิ อาราตะ หนุ่มตกงานอายุ 27 ปี ได้พบกับโยอะเค เรียว โดยได้รับเลือกรับการทดลองในโครงการรีไลฟ์โดยย้อนกลับไปใช้ชีวิตวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมปลายอีกครั้งรวมถึงเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายจากการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาอีกด้วย

There are no reviews yet.