Orange

ใน Matsumoto, Naho Takamiya นักเรียนมัธยมปลายปีที่สองได้รับจดหมายจากตัวเธอเอง 10 ปีในอนาคต ตัวเธอในอนาคตขอให้เธอป้องกัน "ความเสียใจที่ใหญ่ที่สุด" ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการย้ายนักเรียนใหม่จากโตเกียว ในตอนแรก Naho เริ่มเชื่อตัวอักษรในขณะที่พวกเขาทำนายเหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำ เมื่อจดหมายขอให้เธอไม่เชิญ Kakeru ออกไปในวันแรก Naho และเพื่อนของเธอ (Hiroto Suwa, Takako Chino, Saku Hagita และ Azusa Murasaka) ตัดสินใจที่จะเชิญเขาต่อไป Kakeru จบลงด้วยการไม่เข้าโรงเรียนในอีกสองสัปดาห์
Wiki

There are no reviews yet.