Kuzu no Honkai
ความปรารถนาของเหล่าสวะ

นักเรียนมัธยมปลาย Hanabi Yasuraoka หลงรัก Narumi Kanai เพื่อนวัยเด็กของเธอซึ่งตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำชั้น แต่จากการมองในสายตาของนารุมิเมื่อเขาเห็นอาจารย์สอนดนตรีคนใหม่อากาเนะมินะงะวะฮานาบิตระหนักว่าเขารักอากาเนะไม่ใช่เธอ Hanabi พบกับ Mugi Awaya นักเรียนอีกคนที่รักอากาเนะซึ่งเป็นติวเตอร์ของเขาเมื่อตอนอยู่มัธยม Hanabi และ Mugi ทำข้อตกลงและเริ่มต้นความสัมพันธ์ปลอมเพื่อสนองความเหงาซึ่งกันและกันจากความรักที่ไม่สมหวังของพวกเขาทั้งทางเพศและทางอารมณ์ พวกเขาตกลงที่จะไม่ตกหลุมรักซึ่งกันและกันและยุติความสัมพันธ์หากความรักของพวกเขากลับมาจากคนที่พวกเขาตกหลุมรัก

There are no reviews yet.