Kitsutsuki Tantei-dokoro

Kitsutsuki Tantei-dokoro – นวนิยายเรื่องนี้ตั้งอยู่ในยุคเมจิและติดตามบทกวี Takuboku Ishikawa และนักภาษาศาสตร์ Kyōsuke Kindaichi อิชิกาวะเป็นนักสืบเอกชน พวกเขาทั้งสองสอบสวนว่ามีผีสิงสิงอยู่ในตึกระฟ้า Ryōunkaku

Wikipedia

Official Page

There are no reviews yet.