Honzuki no Gekokujou
หนอนหนังสือยึดอำนาจ

เรื่องราวดังต่อไปนี้ Motosu Urano นักเรียนหลังมัธยมที่รักหนังสือและบรรณารักษ์ที่กำลังจะจบลงด้วยความตายภายใต้กองหนังสือเล่มหนึ่งในเหตุการณ์แผ่นดินไหว เธอปรารถนาที่จะกลับชาติมาเกิดในโลกที่เธอสามารถอ่านหนังสือได้ตลอดกาล Urano ตื่นขึ้นมาในร่างของเด็กหญิงวัยห้าขวบที่อ่อนแอชื่อ Myne ในโลกที่หนังสือหายากและมีให้เฉพาะชนชั้นสูง Myne เก็บความทรงจำของเธอจากชีวิตที่ผ่านมาตัดสินใจที่จะสร้างและพิมพ์หนังสือของเธอเองเพื่อให้เธอสามารถอ่านได้อีกครั้ง

Wikipedia

Official Page

There are no reviews yet.