Fugou Keiji Balance:UNLIMITED

Fugou Keiji Balance – มิวะโกะคันเบะหลานสาวของเศรษฐีกลายเป็นนักสืบและเริ่มทำงานที่สถานีตำรวจที่มีผู้หญิงไม่กี่คน สไตล์, มารยาทที่สง่างามของเธอและทัศนคติชั้นสูงได้รับความสนใจจากเพื่อนร่วมงานสมัยเก่าของเธอเสมอ อย่างไรก็ตามการสอบสวนของ Miwako แก้ปัญหาได้หลายกรณี

Wikipedia

Official Page

There are no reviews yet.