Arslan Senki
ผู้กล้าแห่งอัสลัน

ผู้กล้าแห่งอัสลัน มีการวางเนื้อเรื่องบนภูมิรัฐศาสตร์ในแถบเปอร์เซียก่อนยุคอิสลามซึ่งแบ่งออกเป็นแว่นแคว้นใหญ่เล็กมากมาย มีการสะท้อนระบบทาสในสังคมตะวันออกกลางยุคเก่า และการใช้อำนาจกดขี่ของชนชั้นขุนนางและอภิชน

เนื้อเรื่องกล่าวถึงการกอบกู้ชาติบ้านเมืองเจ้าชายอัสลัน มกุฎราชกุมารแห่งอาณาจักรพาร์ ประเทศของเขาแตกออกเป็นสองจากการที่พระเจ้าอันดราโกราสที่ 3 ผู้เป็นบิดาต้องพ่ายแพ้สงครามเนื่องจากถูกทรยศโดยแม่ทัพคนสนิทด้วยเหตุผลบางประการ ดินแดนบางส่วนของพาร์จึงตกอยู่ในการยึดครองของจักรวรรดิลูซิทาเนียอันเป็นประเทศเคร่งศาสนา เจ้าชายอัสลันสามารถหลบหนีได้ และต้องออกเดินทางรวมรวมกำลังและไพร่พลชาวพาร์ที่เหลือเพื่อกอบกู้เอกราช อย่างไรก็ตาม แผนการของอัสรัสต้องประสบการขัดขวางโดยบุรุษหน้าเงินลึกลับ ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแม่ทัพที่ทรยศพระเจ้าอันดราโกราสที่ 3

There are no reviews yet.