Toru Kokonoe ลงทะเบียนเรียนที่ Koryo Academy โรงเรียนมัธยมที่นักเรียนต่อสู้กันเองด้วยอาวุธที่รู้จักกันในชื่อ Blaze (焔牙牙ブイ B ure B ure training training ure ure ure ure ure ure ure as as as as as as as นักเรียนจะต้องผ่านการต่อสู้ในระหว่างพิธีคุณสมบัติของวันแรกเพื่อที่จะลงทะเบียนในสถาบันการศึกษา แม้ว่านักเรียนส่วนใหญ่แสดงให้เห็น Blazes ของพวกเขาเป็นอาวุธระยะประชิดความสามารถของทอร์ปรากฏเป็นเกราะป้องกันทำให้เขาไม่ปกติ (イレギュラーー, iregyurā) โรงเรียนใช้ระบบ Duo พิเศษที่นักเรียนได้รับมอบหมาย ทอร์จับคู่กับจูลี่ซิกตูนาสาวผมสีเงินจากสแกนดิเนเวียและต้องแชร์ห้องกับเธอ

Showing all 16 results